قیمت میوه شب عید

وزارت جهاد کشاورزی امسال 65 هزار تن سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار شب عید خریداری و در استان های مختلف ذخیره‌سازی کرده است که قیمتی حدود 2000 تا 2500 تومان دارد.

شهر خبر

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس