آگهی استخدامی تعدادی جهت باربری 2016-03-03

  به تعدادی راننده  با وانت و نیسان جهت کار در باربری واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۰۹۱۹۱۱۰۸۵۰۷ محدوده جنوب شرقی
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس