آگهی استخدامی بهداشت درمان گچساران 2016-03-16

آگهی جذب نیروی انسانی در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متعهد ، کارآمد و شایسته موردنیازخود ازبین داوطلبان واجد شرایط مرد و زن درمقطع تحصیلی کارشناسی دررشته های پرستاری ( مرد ) ، مامایی و فیزیوتراپی ( زن ) درقالب […]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس