آگهی استخدامی نیروی پرستار سالمند 2016-02-04

  به یک نیروی پرستار جهت نگهداری سالمند در کرمان نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۳۳۴۷۷۴۱۲ &ndsh; ۰۹۱۳۳۷۸۵۷۸۳

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس