پیروزی استرالیا و ویتنام در فوتسال قهرمانی آسیا ::

روز دوم رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در ازبکستان با پیروزی تیم‌های ویتنام و استرالیا به پایان رسید.

تکنولوژی جدید

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس