آگهی استخدامی فروشنده کارگر سامسونگ 2016-03-11

  به یک نفر فروشنده و یک نفر کارگر جهت کار در نمایندگی سامسونگ واقع در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۲۳۳۸۶۹۰
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس