آگهی استخدامی نیرو در مجید 2016-03-16

  کبابکده مجید در فارس به یک صندوقدار ، یک کمک آشپز و یک آشپز نیازمند است. تلفن : ۳۶۲۰۱۳۸۵ / ۰۹۱۷۷۱۱۶۷۶۳ ادرس : بولوار صنایع روبروی شهرک بهشتی / نبش ک ۳۸
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس