آگهی استخدامی حسابدار جهت پخش 2016-01-19

  به یک حسابدار با سابقه جهت حسابرسی امور پخش در تهران نیازمندیم. تلفن: ۵ ـ ۸۸۸۲۱۹۶۴
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس