آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها 5000 تومان شد

آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها 5000 تومان شد
با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها به همراه صد دقیقه مکالمه، به پنج هزار تومان …

آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها 5000 تومان شد

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها به همراه صد دقیقه مکالمه، به پنج هزار تومان …
آبونمان تلفن ثابت در کلانشهرها 5000 تومان شد

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس