آخرین تلاش سیتی برای جذب جان استونز

آخرین تلاش سیتی برای جذب جان استونز
خبرگزاری ESPN مدعی شد که منچسترسیتی، آخرین پیشنهاد خود را برای جذب جان استونز، مدافع اورتون ارائه کرده است.

آخرین تلاش سیتی برای جذب جان استونز

خبرگزاری ESPN مدعی شد که منچسترسیتی، آخرین پیشنهاد خود را برای جذب جان استونز، مدافع اورتون ارائه کرده است.
آخرین تلاش سیتی برای جذب جان استونز

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس