آخرین خبرها از کودتای نظامی درترکیه

آخرین خبرها از کودتای نظامی درترکیه
ترکیه از بامداد شنبه تا کنون غرق در کودتا وناآرامی است.
۰۵:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


آخرین خبرها از کودتای نظامی درترکیه

ترکیه از بامداد شنبه تا کنون غرق در کودتا وناآرامی است.
۰۵:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


آخرین خبرها از کودتای نظامی درترکیه

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس