آخرین وداع با پیکر مهرداد اولادی

آخرین وداع با پیکر مهرداد اولادی
پیکر مهرداد اولادی فردا ساعت 9 صبح در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر تشعیع خواهد شد و در ادامه در زادگاهش قادیکلای قا ئشمهر به خاک سپرده خواهد شد.

آخرین وداع با پیکر مهرداد اولادی

پیکر مهرداد اولادی فردا ساعت 9 صبح در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر تشعیع خواهد شد و در ادامه در زادگاهش قادیکلای قا ئشمهر به خاک سپرده خواهد شد.
آخرین وداع با پیکر مهرداد اولادی

خرید بک لینک

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس