آخرین وضعیت «مادر قلب اتمی» احمدزاد

آخرین وضعیت «مادر قلب اتمی» احمدزاد

سید امیر سیدزاده تهیه‌کننده سینما در خصوص آخرین وضعیت اکران «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمدزاده که نزدیک به سه سال از ساخت آن می‌‌گذرد، اما همچنان فرصتی برای اکران پیدا نکرده، گفت: چند روز پیش از دفتر حبیب ایل بیگی با من تماس گرفتند و گفتند که فیلم را به شورای عالی نظارت برای دیدن و بررسی مجدد ارائه دهم. من برخلاف میل باطنی، درخواستشان را اجابت کردم. امیدوارم با حسن نیت به فیلم نگاه کنند.این تهیه‌کننده همچنین در خصوص وضعیت ساخت «دایان» گفت:پروانه ساخت این اثر صادر شده و قرار بود اول مهر فیلمبرداری را آغاز کنیم اما به خاطر شرایط امنیتی لوکیشن که کردستان عراق و سوریه است، ترجیح دادیم فعلا از ساخت آن صرفه نظر کنیم و سراغ ساخت «رضا» در فصل پاییز برویم.

آخرین وضعیت «مادر قلب اتمی» احمدزاد

سید امیر سیدزاده تهیه‌کننده سینما در خصوص آخرین وضعیت اکران «مادر قلب اتمی» به کارگردانی علی احمدزاده که نزدیک به سه سال از ساخت آن می‌‌گذرد، اما همچنان فرصتی برای اکران پیدا نکرده، گفت: چند روز پیش از دفتر حبیب ایل بیگی با من تماس گرفتند و گفتند که فیلم را به شورای عالی نظارت برای دیدن و بررسی مجدد ارائه دهم. من برخلاف میل باطنی، درخواستشان را اجابت کردم. امیدوارم با حسن نیت به فیلم نگاه کنند.این تهیه‌کننده همچنین در خصوص وضعیت ساخت «دایان» گفت:پروانه ساخت این اثر صادر شده و قرار بود اول مهر فیلمبرداری را آغاز کنیم اما به خاطر شرایط امنیتی لوکیشن که کردستان عراق و سوریه است، ترجیح دادیم فعلا از ساخت آن صرفه نظر کنیم و سراغ ساخت «رضا» در فصل پاییز برویم.

آخرین وضعیت «مادر قلب اتمی» احمدزاد

کتابخانه فرهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس