آخرین وضعیت مصدومان استقلال

آخرین وضعیت مصدومان استقلال
دو بازیکن استقلال در تمرینات روزهای اخیر با آسیب دیدگی هایی روبرو شده و به همین خاطر از حضور در تمرینات منع شدند.

آخرین وضعیت مصدومان استقلال

دو بازیکن استقلال در تمرینات روزهای اخیر با آسیب دیدگی هایی روبرو شده و به همین خاطر از حضور در تمرینات منع شدند.
آخرین وضعیت مصدومان استقلال

دانلود آهنگ آذری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس