آردا: سعی می‌کنیم یک امتیاز از اسپانیا بگیریم

آردا: سعی می‌کنیم یک امتیاز از اسپانیا بگیریم
آردا توران، کاپیتان تیم ملی ترکیه معتقد است که تیمش در تقابل با اسپانیا، تمام تلاشش را انجام خواهد داد.

آردا: سعی می‌کنیم یک امتیاز از اسپانیا بگیریم

آردا توران، کاپیتان تیم ملی ترکیه معتقد است که تیمش در تقابل با اسپانیا، تمام تلاشش را انجام خواهد داد.
آردا: سعی می‌کنیم یک امتیاز از اسپانیا بگیریم

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس