آرزویم قهرمانی پرسپولیس و بقای سیاه جامگان است/ علی عسگری: نزدیک بود سوشا مرا بکشد!

آرزویم قهرمانی پرسپولیس و بقای سیاه جامگان است/ علی عسگری: نزدیک بود سوشا مرا بکشد!
هافبک تیم فوتبال سیاه جامگان اعلام کرد دلخوری از سوشا مکانی ندارد.

آرزویم قهرمانی پرسپولیس و بقای سیاه جامگان است/ علی عسگری: نزدیک بود سوشا مرا بکشد!

هافبک تیم فوتبال سیاه جامگان اعلام کرد دلخوری از سوشا مکانی ندارد.
آرزویم قهرمانی پرسپولیس و بقای سیاه جامگان است/ علی عسگری: نزدیک بود سوشا مرا بکشد!

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس