آرسنال، در صدر جدول مالی لیگ برتر (عکس)

آرسنال، در صدر جدول مالی لیگ برتر (عکس)
فهرست رسمی مبالغ دریافتی این فصل باشگاه های لیگ برتر انگلیس از پخش تلویزیونی اعلام شد و باشگاه آرسنال با نزدیک به 101 میلیون پوند، در صدر این فهرست قرار گرفت.

آرسنال، در صدر جدول مالی لیگ برتر (عکس)

فهرست رسمی مبالغ دریافتی این فصل باشگاه های لیگ برتر انگلیس از پخش تلویزیونی اعلام شد و باشگاه آرسنال با نزدیک به 101 میلیون پوند، در صدر این فهرست قرار گرفت.
آرسنال، در صدر جدول مالی لیگ برتر (عکس)

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس