آرسنال آماده به خدمت گرفتن جیمی واردی

آرسنال آماده به خدمت گرفتن جیمی واردی
نشریه گاردین ادعا کرد که باشگاه آرسنال آماده است تا با پرداخت مبلغ ذکر شده در قرارداد جیمی واردی، ‏این ستاره لسترسیتی را به خدمت بگیرد.‏

آرسنال آماده به خدمت گرفتن جیمی واردی

نشریه گاردین ادعا کرد که باشگاه آرسنال آماده است تا با پرداخت مبلغ ذکر شده در قرارداد جیمی واردی، ‏این ستاره لسترسیتی را به خدمت بگیرد.‏
آرسنال آماده به خدمت گرفتن جیمی واردی

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس