آرش بعد از یک دهه دوباره شاگرد جلالی شد؛/ برهانی به پیکان پیوست

آرش بعد از یک دهه دوباره شاگرد جلالی شد؛/ برهانی به پیکان پیوست
مهاجم فصل گذشته استقلال با مسئولان پیکان به توافق رسید تا یک بار دیگر شاگرد مجید جلالی بشود.

آرش بعد از یک دهه دوباره شاگرد جلالی شد؛/ برهانی به پیکان پیوست

مهاجم فصل گذشته استقلال با مسئولان پیکان به توافق رسید تا یک بار دیگر شاگرد مجید جلالی بشود.
آرش بعد از یک دهه دوباره شاگرد جلالی شد؛/ برهانی به پیکان پیوست

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس