آزپلیکوئتا:/ اسپانیا در ماجرای دخیا متحد است

آزپلیکوئتا:/ اسپانیا در ماجرای دخیا متحد است
سزار آزپلیکوئتا، مدافع تیم ملی اسپانیا، تاکید کرد که بازیکنان این تیم اجازه نمی دهند اتهامات اخیر به ‏داوید دخیا و ایکر مونیاین، تمرکزشان را در آستانه اولین دیدارشان در یورو به هم بزند.‏

آزپلیکوئتا:/ اسپانیا در ماجرای دخیا متحد است

سزار آزپلیکوئتا، مدافع تیم ملی اسپانیا، تاکید کرد که بازیکنان این تیم اجازه نمی دهند اتهامات اخیر به ‏داوید دخیا و ایکر مونیاین، تمرکزشان را در آستانه اولین دیدارشان در یورو به هم بزند.‏
آزپلیکوئتا:/ اسپانیا در ماجرای دخیا متحد است

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس