آسیب‌های اجتماعی ماهیتی نوین یافته‌اند

آسیب‌های اجتماعی ماهیتی نوین یافته‌اند

علی ربیعی در شورای اورژانس اجتماعی کشور که در محل این وزارتخانه با حضور احمد میدری معاون رفاه، روزبه کردونی مدیرکل آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه و جمعی از مسوولان سازمان بهزیستی کشور، آموزش و پرورش، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی شکل‌شان ثابت مانده اما ماهیت آنها تغییر جدی پیدا کرده است، برای مثال دیگر نمی‌توان علت طلاق را فقط به فقر تقلیل داد و باید توجه داشت تغییرات نگرشی و مسائل مرتبط با سبک زندگی نیز بر این موضوع تاثیر گذاشته‌اند.وی ادامه داد: مثال دیگری درخصوص تغییر ماهیت آسیب‌ها، مساله اعتیاد است. به طوری که در حال حاضر با اعتیاد در طبقه متوسط روبه‌رو هستیم و باید با رویکردی علمی، علت‌ها و ماهیت‌ آسیب‌های اجتماعی نوین را شناسایی کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: در بحث مداخلات اجتماعی باید دقت شود که مداخلات حتما پیش از آسیب، حین آسیب و پس از آن نیز به اجرا در آیند. همچنین باید دقت کرد که درخصوص هر مساله و هر آسیب اجتماعی باید حتما با توجه به ماهیت و نوع آن مداخله کرد و هیچ‌گاه نمی‌توان مداخلات یکسان را برای تمامی آسیب‌ها به اجرا در آورد بلکه برای هر آسیب نیازمند مداخلات متفاوت و مشخصی هستیم.ربیعی در ادامه در تشریح عملکرد وزارت رفاه، ضمن اشاره به فعال کردن شورای عالی رفاه اظهار کرد: شورای عالی رفاه در حوزه‌های مرتبط با آسیب‌اجتماعی فعال شده و همچنین کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی رفاه نیز با هدف هم‌افزایی بین دستگاه‌ها بیشتر شده تا بتوانیم همکاری بین بخشی را در سطوح مختلف ارتقاء دهیم.وی در ادامه تاکید کرد: تمامی ظرفیت‌های شورای عالی رفاه برای کنترل و کنش آسیب‌های اجتماعی به خدمت گرفته شده و فعال شده‌اند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: باید از ظرفیت اجتماعی نیروها و فعالان مدنی از جمله بازنشستگان، سمن‌ها و NGOها برای کاهش و کنترل آسیب در کشور استفاده کنیم.ربیعی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر نیاز است که نهادهای مدرن را با ساختارهای دینی، سنتی و ملی خود گره بزنیم. وی تصریح کرد: باید از ظرفیت نهادهایی مانند مساجد برای کنترل و کاهش آسیب‌ها استفاده کنیم تا بدین ترتیب بتوانیم نهادهای مدرن و ساختارهای اجرایی را در سطوح محله و مراکزی مانند مدرسه و مساجد وارد کرده و مداخلات موثرتری را داشته باشیم.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان به ائتلاف «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی) اشاره کرد و گفت: تجربه ائتلاف نماد که اخیرا در شورای عالی رفاه مصوب و توسط رییس جمهوری تایید شده است یک نمونه موفق از هم‌افزایی دستگاه‌ها و ائتلاف فراگیر در حوزه اجتماعی به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور است.

آسیب‌های اجتماعی ماهیتی نوین یافته‌اند

علی ربیعی در شورای اورژانس اجتماعی کشور که در محل این وزارتخانه با حضور احمد میدری معاون رفاه، روزبه کردونی مدیرکل آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه و جمعی از مسوولان سازمان بهزیستی کشور، آموزش و پرورش، قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی شکل‌شان ثابت مانده اما ماهیت آنها تغییر جدی پیدا کرده است، برای مثال دیگر نمی‌توان علت طلاق را فقط به فقر تقلیل داد و باید توجه داشت تغییرات نگرشی و مسائل مرتبط با سبک زندگی نیز بر این موضوع تاثیر گذاشته‌اند.وی ادامه داد: مثال دیگری درخصوص تغییر ماهیت آسیب‌ها، مساله اعتیاد است. به طوری که در حال حاضر با اعتیاد در طبقه متوسط روبه‌رو هستیم و باید با رویکردی علمی، علت‌ها و ماهیت‌ آسیب‌های اجتماعی نوین را شناسایی کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: در بحث مداخلات اجتماعی باید دقت شود که مداخلات حتما پیش از آسیب، حین آسیب و پس از آن نیز به اجرا در آیند. همچنین باید دقت کرد که درخصوص هر مساله و هر آسیب اجتماعی باید حتما با توجه به ماهیت و نوع آن مداخله کرد و هیچ‌گاه نمی‌توان مداخلات یکسان را برای تمامی آسیب‌ها به اجرا در آورد بلکه برای هر آسیب نیازمند مداخلات متفاوت و مشخصی هستیم.ربیعی در ادامه در تشریح عملکرد وزارت رفاه، ضمن اشاره به فعال کردن شورای عالی رفاه اظهار کرد: شورای عالی رفاه در حوزه‌های مرتبط با آسیب‌اجتماعی فعال شده و همچنین کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی رفاه نیز با هدف هم‌افزایی بین دستگاه‌ها بیشتر شده تا بتوانیم همکاری بین بخشی را در سطوح مختلف ارتقاء دهیم.وی در ادامه تاکید کرد: تمامی ظرفیت‌های شورای عالی رفاه برای کنترل و کنش آسیب‌های اجتماعی به خدمت گرفته شده و فعال شده‌اند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: باید از ظرفیت اجتماعی نیروها و فعالان مدنی از جمله بازنشستگان، سمن‌ها و NGOها برای کاهش و کنترل آسیب در کشور استفاده کنیم.ربیعی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر نیاز است که نهادهای مدرن را با ساختارهای دینی، سنتی و ملی خود گره بزنیم. وی تصریح کرد: باید از ظرفیت نهادهایی مانند مساجد برای کنترل و کاهش آسیب‌ها استفاده کنیم تا بدین ترتیب بتوانیم نهادهای مدرن و ساختارهای اجرایی را در سطوح محله و مراکزی مانند مدرسه و مساجد وارد کرده و مداخلات موثرتری را داشته باشیم.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان به ائتلاف «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی) اشاره کرد و گفت: تجربه ائتلاف نماد که اخیرا در شورای عالی رفاه مصوب و توسط رییس جمهوری تایید شده است یک نمونه موفق از هم‌افزایی دستگاه‌ها و ائتلاف فراگیر در حوزه اجتماعی به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور است.

آسیب‌های اجتماعی ماهیتی نوین یافته‌اند

بک لینک قوی

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس