آغاز توزیع بنزین یورو 4 در خوزستان

آغاز توزیع بنزین یورو 4 در خوزستان
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان گفت: به زودی کار توزیع بنزین یورو ۴ در جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای جنوب غرب خوزستان آغاز می شود.

آغاز توزیع بنزین یورو 4 در خوزستان

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان گفت: به زودی کار توزیع بنزین یورو ۴ در جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای جنوب غرب خوزستان آغاز می شود.
آغاز توزیع بنزین یورو 4 در خوزستان

تکست آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس