آغاز ساخت شیمی شهر در منطقه آزاد اروند

آغاز ساخت شیمی شهر در منطقه آزاد اروند

محمد رضا معتمدی  در مورد جزئیات ایجاد پروژه “شیمی شهر” اظهار کرد: “شیمی شهر” محدوده جغرافیایی است که تنها در آن صنایع پایین دستی پتروشیمی، نفت و گاز مستقر خواهند شد و به همین منظور مطالعات لازم برای ساخت آن آغاز و محدوده جغرافیایی مورد نظر نیز جانمایی شده است. مساحت این محدوده نیز در حال حاضر ۱۲۰ هکتار در نظر گرفته شده اما به تدریج تا ۲۰۰ و ۴۰۰ هکتار افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه تمام صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی در “شیمی شهر ” مستقر و متمرکز می شوند، بیان کرد: این محدوده جغرافیایی به عنوان یک فرصت جدید سرمایه گذاری در منطقه ایجاد خواهد شد که از نظر جغرافیایی روبه روی شهرک صنعتی آبادان است. در مورد این پروژه مطالعه روی زیرساخت ها، معابر و دسترسی ها آغاز شده و بحث مربوط به مناقصه “شیمی شهر” تمام شده است. یکی از شرکت ها در این خصوص ورود خواهد کرد و در این خصوص با وزارت نفت هماهنگ هستیم و قصد داریم خوراک لازم برای صنایع پایین دست نفت و گاز وپتروشیمی را فراهم کنیم. نکته جالب اینکه تا کنون شهرک های صنعتی مختلفی داشته ایم که انواع مختلف صنایع در آن وجو داشته اند اما در  محدوده “شیمی شهر” تنها صنایع پایین دست مربوط به پتروشیمی، نفت و گاز مستقر خواهند شد. معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون مجوز ایجاد ۲۷ واحد پتروشیمی صادر شده است، خاطر نشان کرد بیش از ۷۰ درصد این واحد ها به بهره برداری رسیده اند. علاوه بر این مجوز ایجاد ۱۶ پالایشگاه کوچک نیز صادر شده است که ۵ مورد آنها به بهره بردای رسیده و ۳ مورد دیگر نیز در مدت زمان کوتاه آینده به بهره برداری می رسند. بنابراین ۸ پالایشگاه کوچک را می توان فعال شده دانست و هشت  پالایشگاه دیگر نیز در دست ساخت هستند. معاون اقتصادی وسرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید به اینکه همه این تصمیمات به منظور جلوگیری از خام فروشی است، گفت: قصد داریم محصولات مختلف نفت و پتروشیمی را در منطقه تولید کنیم و در این مسیر گام برداریم. یکی از مشکلات اساسی ما بحث کمبود منابع مالی است و برای به نتیجه رسیدن پروژه ها نیازمند اعتبارات لازم هستیم، دولت در این زمینه در حال کمک کردن است و امیدواریم با ارائه تسهیلات به بنگاه ها، صنایع کوچک و متوسط، این بخش از مشکلات حل شود. وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه درخواست های زیادی از شرکت های خارجی به منظور  همکاری ارائه شده است، عنوان کرد: آنها تمایل دارند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات و قطعات صنعت نفت، تولید و تبدیل مواد خام به فرآورده ها با ما همکاری کنند و این درخواست ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع زیر ساخت ها و فراهم شدن خوراک نیز از جمله مسائلی هستند که در حال برنامه ریزی  روی آنها هستیم و دولت نیز عنایت ویژه ای به این موارد دارد.

آغاز ساخت شیمی شهر در منطقه آزاد اروند

محمد رضا معتمدی  در مورد جزئیات ایجاد پروژه “شیمی شهر” اظهار کرد: “شیمی شهر” محدوده جغرافیایی است که تنها در آن صنایع پایین دستی پتروشیمی، نفت و گاز مستقر خواهند شد و به همین منظور مطالعات لازم برای ساخت آن آغاز و محدوده جغرافیایی مورد نظر نیز جانمایی شده است. مساحت این محدوده نیز در حال حاضر ۱۲۰ هکتار در نظر گرفته شده اما به تدریج تا ۲۰۰ و ۴۰۰ هکتار افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه تمام صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی در “شیمی شهر ” مستقر و متمرکز می شوند، بیان کرد: این محدوده جغرافیایی به عنوان یک فرصت جدید سرمایه گذاری در منطقه ایجاد خواهد شد که از نظر جغرافیایی روبه روی شهرک صنعتی آبادان است. در مورد این پروژه مطالعه روی زیرساخت ها، معابر و دسترسی ها آغاز شده و بحث مربوط به مناقصه “شیمی شهر” تمام شده است. یکی از شرکت ها در این خصوص ورود خواهد کرد و در این خصوص با وزارت نفت هماهنگ هستیم و قصد داریم خوراک لازم برای صنایع پایین دست نفت و گاز وپتروشیمی را فراهم کنیم. نکته جالب اینکه تا کنون شهرک های صنعتی مختلفی داشته ایم که انواع مختلف صنایع در آن وجو داشته اند اما در  محدوده “شیمی شهر” تنها صنایع پایین دست مربوط به پتروشیمی، نفت و گاز مستقر خواهند شد. معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون مجوز ایجاد ۲۷ واحد پتروشیمی صادر شده است، خاطر نشان کرد بیش از ۷۰ درصد این واحد ها به بهره برداری رسیده اند. علاوه بر این مجوز ایجاد ۱۶ پالایشگاه کوچک نیز صادر شده است که ۵ مورد آنها به بهره بردای رسیده و ۳ مورد دیگر نیز در مدت زمان کوتاه آینده به بهره برداری می رسند. بنابراین ۸ پالایشگاه کوچک را می توان فعال شده دانست و هشت  پالایشگاه دیگر نیز در دست ساخت هستند. معاون اقتصادی وسرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید به اینکه همه این تصمیمات به منظور جلوگیری از خام فروشی است، گفت: قصد داریم محصولات مختلف نفت و پتروشیمی را در منطقه تولید کنیم و در این مسیر گام برداریم. یکی از مشکلات اساسی ما بحث کمبود منابع مالی است و برای به نتیجه رسیدن پروژه ها نیازمند اعتبارات لازم هستیم، دولت در این زمینه در حال کمک کردن است و امیدواریم با ارائه تسهیلات به بنگاه ها، صنایع کوچک و متوسط، این بخش از مشکلات حل شود. وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه درخواست های زیادی از شرکت های خارجی به منظور  همکاری ارائه شده است، عنوان کرد: آنها تمایل دارند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات و قطعات صنعت نفت، تولید و تبدیل مواد خام به فرآورده ها با ما همکاری کنند و این درخواست ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع زیر ساخت ها و فراهم شدن خوراک نیز از جمله مسائلی هستند که در حال برنامه ریزی  روی آنها هستیم و دولت نیز عنایت ویژه ای به این موارد دارد.

آغاز ساخت شیمی شهر در منطقه آزاد اروند

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس