آغاز لیگ شانزدهم از روز چهارم مردادماه/ زمان شروع مسابقات لیگ برتر به تعویق افتاد

آغاز لیگ شانزدهم از روز چهارم مردادماه/ زمان شروع مسابقات لیگ برتر به تعویق افتاد
رئیس کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر از تعویق افتادن رقابت های لیگ شانزدهم سخن گفت.

آغاز لیگ شانزدهم از روز چهارم مردادماه/ زمان شروع مسابقات لیگ برتر به تعویق افتاد

رئیس کمیته برگزاری رقابت های لیگ برتر از تعویق افتادن رقابت های لیگ شانزدهم سخن گفت.
آغاز لیگ شانزدهم از روز چهارم مردادماه/ زمان شروع مسابقات لیگ برتر به تعویق افتاد

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس