آغاز پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج از مردادماه 95

آغاز پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج از مردادماه 95
بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج …

آغاز پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج از مردادماه 95

بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج …
آغاز پرداخت تسهیلات 10 میلیونی ازدواج از مردادماه 95

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس