آغاز پروازهای آتا در خط تبریز – باکو

آغاز پروازهای آتا در خط تبریز – باکو
نخستین پرواز هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آتا جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مسیر تهران – باکو – تبریز و بالعکس تبریز – باکو – تهران انجام گرفت.

آغاز پروازهای آتا در خط تبریز – باکو

نخستین پرواز هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آتا جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مسیر تهران – باکو – تبریز و بالعکس تبریز – باکو – تهران انجام گرفت.
آغاز پروازهای آتا در خط تبریز – باکو

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس