آقازاده یک شبه مدیر بانک و بورس می‌شوند

آقازاده یک شبه مدیر بانک و بورس می‌شوند

روز گذشته اعضای جدید هیات عامل سازمان بورس توسط شورایعالی بورس معرفی شدند که در بین اسامی اعلام شده، نام یکی از اقوام نزدیک به عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد.

آقازاده یک شبه مدیر بانک و بورس می‌شوند

(image)

روز گذشته اعضای جدید هیات عامل سازمان بورس توسط شورایعالی بورس معرفی شدند که در بین اسامی اعلام شده، نام یکی از اقوام نزدیک به عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد.

آقازاده یک شبه مدیر بانک و بورس می‌شوند

طاووس موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس