آلاردایس: می‌خواهم انگلیسی‌ها را خوشحال کنم

آلاردایس: می‌خواهم انگلیسی‌ها را خوشحال کنم
سم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، با ابراز خوشحالی از برعهده گرفتن این مسئولیت، تاکید کرد که می خواهد باعث خوشحالی همه انگلیسی ها شود.

آلاردایس: می‌خواهم انگلیسی‌ها را خوشحال کنم

سم آلاردایس، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، با ابراز خوشحالی از برعهده گرفتن این مسئولیت، تاکید کرد که می خواهد باعث خوشحالی همه انگلیسی ها شود.
آلاردایس: می‌خواهم انگلیسی‌ها را خوشحال کنم

خرید بک لینک رنک 5

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس