آلمانی‌ها خواستار تشدید تدابیر امنیتی در یورو

آلمانی‌ها خواستار تشدید تدابیر امنیتی در یورو
آلمان در واکنش به اتفاقاتی که در حاشیه بازی مقابل اوکراین رخ داد، خواستار تشدید تدابیر امنیتی پیش از مصاف مقابل لهستان شد.

آلمانی‌ها خواستار تشدید تدابیر امنیتی در یورو

آلمان در واکنش به اتفاقاتی که در حاشیه بازی مقابل اوکراین رخ داد، خواستار تشدید تدابیر امنیتی پیش از مصاف مقابل لهستان شد.
آلمانی‌ها خواستار تشدید تدابیر امنیتی در یورو

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس