آلگری: مشکلی برای تمدید قرار داد وجود ندارد

آلگری: مشکلی برای تمدید قرار داد وجود ندارد
سرمربی یوونتوس بار دیگر تاکید کرد که هیچ مشکلی برای تمدید قرار دادش با یوونتوس ندارد.

آلگری: مشکلی برای تمدید قرار داد وجود ندارد

سرمربی یوونتوس بار دیگر تاکید کرد که هیچ مشکلی برای تمدید قرار دادش با یوونتوس ندارد.
آلگری: مشکلی برای تمدید قرار داد وجود ندارد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس