آمادگی آلمان برای پرداخت بدهی‌های ایران

آمادگی آلمان برای پرداخت بدهی‌های ایران
معاون وزیر اقتصاد آلمان در نشست مشترک با ایران ضمن اعلام آمادگی آلمان برای صاف کردن تمام بدهی‌هایش به ایران خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد آلمان به بانک‌های کشور اعلام کرده برای گسترش روابط با طرف ایرانی وارد عمل شوند.

آمادگی آلمان برای پرداخت بدهی‌های ایران

معاون وزیر اقتصاد آلمان در نشست مشترک با ایران ضمن اعلام آمادگی آلمان برای صاف کردن تمام بدهی‌هایش به ایران خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد آلمان به بانک‌های کشور اعلام کرده برای گسترش روابط با طرف ایرانی وارد عمل شوند.
آمادگی آلمان برای پرداخت بدهی‌های ایران

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس