آمار واردات خودرو در سال 94 منتشر شد

آمار واردات خودرو در سال 94 منتشر شد
براساس آمارها، بیش از 36 هزار میلیارد ریال خودرو در 12 ماه سال گذشته به کشور وارد شد.

آمار واردات خودرو در سال 94 منتشر شد

براساس آمارها، بیش از 36 هزار میلیارد ریال خودرو در 12 ماه سال گذشته به کشور وارد شد.
آمار واردات خودرو در سال 94 منتشر شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس