آگهی استخدامی آبدارچی واقع شیراز 2016-04-15

استخدام آبدارچی جهت املاک واقع در معالی آباد شیراز
  به یک آبدارچی جهت کار در املاک  واقع در معالی آباد بصورت دو شیفت کاری در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۳۰۱۰۸۸۲۰۰

استخدام آبدارچی جهت املاک واقع در معالی آباد شیراز

  به یک آبدارچی جهت کار در املاک  واقع در معالی آباد بصورت دو شیفت کاری در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۳۰۱۰۸۸۲۰۰
استخدام آبدارچی جهت املاک واقع در معالی آباد شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس