آگهی استخدامی آشپز تحویلدار شیراز 2016-08-02

استخدام آشپز و تحویلدار با سابقه در شیراز
  به نیروی آشپز و تحویلدار با سابقه نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی تعداد شهر ۱ آشپز ماهر ۱ نفر شیراز ۲ تحویلدار با سابقه ۲ نفر شیراز تلفن: ۳۶۳۳۱۱۵۲

استخدام آشپز و تحویلدار با سابقه در شیراز

  به نیروی آشپز و تحویلدار با سابقه نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی تعداد شهر ۱ آشپز ماهر ۱ نفر شیراز ۲ تحویلدار با سابقه ۲ نفر شیراز تلفن: ۳۶۳۳۱۱۵۲
استخدام آشپز و تحویلدار با سابقه در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس