آگهی استخدامی آشپز در گلپایگانی 2016-07-02

استخدام آشپز در رستوران گلپایگانی
  رستوران گلپایگانی در تهران به آشپز ماهر نیازمند است. با جای خواب تلفن : ۸۸۳۰۲۷۱۵ – ۰۹۱۹۸۸۴۲۵۹۵

استخدام آشپز در رستوران گلپایگانی

  رستوران گلپایگانی در تهران به آشپز ماهر نیازمند است. با جای خواب تلفن : ۸۸۳۰۲۷۱۵ – ۰۹۱۹۸۸۴۲۵۹۵
استخدام آشپز در رستوران گلپایگانی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس