آگهی استخدامی آشپز فود شیراز 2016-05-18

استخدام آشپز فست فود حرفه ای در شیراز
  به یک نفر آشپز فست فود حرفه ای در شیراز با شرایط عالی نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۷۰۷۹۳۷۱۶

استخدام آشپز فست فود حرفه ای در شیراز

  به یک نفر آشپز فست فود حرفه ای در شیراز با شرایط عالی نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۷۰۷۹۳۷۱۶
استخدام آشپز فست فود حرفه ای در شیراز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس