آگهی استخدامی آمارگر نیمه تهران 2016-06-02

استخدام آمارگر و مشاور نیمه و تمام وقت در تهران
  آمارگر و مشاور (دانشجو و فارغ التحصیل) تمام وقت و پاره وقت با آموزش تخصصی رایگان در تهران استخدام می نماییم. حقوق  ۹۰۰ و پورسانت حداکثر سن ۳۰ سال با روابط عمومی بالا تلفن: ۸۸۱۷۷۱۳۲- ۸۸۱۷۷۱۴۲ داخلی ۵ و ۱۲۴

استخدام آمارگر و مشاور نیمه و تمام وقت در تهران

  آمارگر و مشاور (دانشجو و فارغ التحصیل) تمام وقت و پاره وقت با آموزش تخصصی رایگان در تهران استخدام می نماییم. حقوق  ۹۰۰ و پورسانت حداکثر سن ۳۰ سال با روابط عمومی بالا تلفن: ۸۸۱۷۷۱۳۲- ۸۸۱۷۷۱۴۲ داخلی ۵ و ۱۲۴
استخدام آمارگر و مشاور نیمه و تمام وقت در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس