آگهی استخدامی آموزشگاه زبان تهران 2016-05-24

استخدام آموزشگاه زبان یاسمن در تهران
  آموزشگاه زبان یاسمن در تهران جهت تکمیل کادر آموزشی خود به تعداد محدودی مدرس مجرب خانم جهت تدریس زبان انگلیسی برای نوجوانان نیازمند است. حقوق بالا + بیمه تلفن: ۸۸۹۵۹۳۱۷- ۸۸۹۹۵۳۸۶

استخدام آموزشگاه زبان یاسمن در تهران

  آموزشگاه زبان یاسمن در تهران جهت تکمیل کادر آموزشی خود به تعداد محدودی مدرس مجرب خانم جهت تدریس زبان انگلیسی برای نوجوانان نیازمند است. حقوق بالا + بیمه تلفن: ۸۸۹۵۹۳۱۷- ۸۸۹۹۵۳۸۶
استخدام آموزشگاه زبان یاسمن در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس