آگهی استخدامی استخدام رسا مشهد 2016-05-24

آگهی استخدام شرکت رسا سلامت در مشهد
استخدام شرکت رسا سلامت شرکت رسا سلامت در مشهد استخدام میکند: کادر اداری و فروش تلفنی نیروی خانم با  پنج ساعت کاری با حقوق یک ملیون تومان ایمیل ارسال رزومه : iran31756@yahoo.com تماس : ۰۵۱۳۸۳۳۱۴۸۰

آگهی استخدام شرکت رسا سلامت در مشهد

استخدام شرکت رسا سلامت شرکت رسا سلامت در مشهد استخدام میکند: کادر اداری و فروش تلفنی نیروی خانم با  پنج ساعت کاری با حقوق یک ملیون تومان ایمیل ارسال رزومه : iran31756@yahoo.com تماس : ۰۵۱۳۸۳۳۱۴۸۰
آگهی استخدام شرکت رسا سلامت در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس