آگهی استخدامی افزایش بیکاری اقتصاد 2016-03-28

دلیل افزایش بیکاری در اقتصاد
۱۳ دلیل تشدید بیکاری در اقتصاد آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۱.۳ میلیون نفر از شغل قبلی خود انصراف داده و موقعیت کاریشان را ترک کرده‌اند؛ از ویژگی های بازارهای کار این است که بخشی از نیروی کار شاغل در آن در یک جریان مستمری جابجا شده، تغییر شغل دهند، برخی بیکار و برخی […]

دلیل افزایش بیکاری در اقتصاد

۱۳ دلیل تشدید بیکاری در اقتصاد آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۱.۳ میلیون نفر از شغل قبلی خود انصراف داده و موقعیت کاریشان را ترک کرده‌اند؛ از ویژگی های بازارهای کار این است که بخشی از نیروی کار شاغل در آن در یک جریان مستمری جابجا شده، تغییر شغل دهند، برخی بیکار و برخی […]
دلیل افزایش بیکاری در اقتصاد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس