آگهی استخدامی املاک پارسیان شیراز 2016-05-18

استخدام املاک پارسیان در شیراز
  از افراد آشنا به امور ملکی جهت فعالیت در املاک پارسیان واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان فلسطین مزایا: پورسانت عالی شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۷۵۹۴۳

استخدام املاک پارسیان در شیراز

  از افراد آشنا به امور ملکی جهت فعالیت در املاک پارسیان واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان فلسطین مزایا: پورسانت عالی شماره تماس: ۰۹۱۷۱۱۷۵۹۴۳
استخدام املاک پارسیان در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس