آگهی استخدامی انبادار معتبر نفتی 2016-07-13

استخدام انبادار در شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتی
  یک شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتیو روغن موتور استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط حقوق و مزایا سن شهر انباردار آقا ۱ نفر با سابقه کار و ضامن معتبر حقوق مکفی و بیمه حداکثر ۳۵ سال شیراز آدرس:بولوار رحمت،بلوار ابوذر غفاری ،خیابان کار ،کوچه ۶ ،سمت راست ، درب چهارم تلفن: […]

استخدام انبادار در شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتی

  یک شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتیو روغن موتور استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط حقوق و مزایا سن شهر انباردار آقا ۱ نفر با سابقه کار و ضامن معتبر حقوق مکفی و بیمه حداکثر ۳۵ سال شیراز آدرس:بولوار رحمت،بلوار ابوذر غفاری ،خیابان کار ،کوچه ۶ ،سمت راست ، درب چهارم تلفن: […]
استخدام انبادار در شرکت معتبر پخش فرآورده های نفتی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس