آگهی استخدامی انبار شرکت تهران 2016-04-29

استخدام انبار دار شرکت معتبری در تهران
  یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود به یک انبار دار آقا مسلط به انبار داری کالا ساخته شده و نیمه ساخته شده…در تهران نیازمند است. فکس:۴۴۹۸۱۳۱۳

استخدام انبار دار شرکت معتبری در تهران

  یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود به یک انبار دار آقا مسلط به انبار داری کالا ساخته شده و نیمه ساخته شده…در تهران نیازمند است. فکس:۴۴۹۸۱۳۱۳
استخدام انبار دار شرکت معتبری در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس