آگهی استخدامی اپراتور کارگر قدس 2016-06-13

استخدام اپراتور CNC و کارگر ساده در شهر قدس
  به تعدادی اپراتور CNC و کارگر ساده در شهر قدس تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۷۲۲۵۳۵۹۸

استخدام اپراتور CNC و کارگر ساده در شهر قدس

  به تعدادی اپراتور CNC و کارگر ساده در شهر قدس تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۷۲۲۵۳۵۹۸
استخدام اپراتور CNC و کارگر ساده در شهر قدس

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس