آگهی استخدامی بازارچه میوه شیراز 2016-06-23

استخدام بازارچه میوه چینه در شیراز
  بازارچه میوه چینه در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: صندوق دار خانم فروشنده خانم آدرس: خیابان تاچارا شماره تماس: ۳۶۲۳۹۷۴۵ – ۰۹۱۷۳۱۹۲۲۱۳

استخدام بازارچه میوه چینه در شیراز

  بازارچه میوه چینه در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: صندوق دار خانم فروشنده خانم آدرس: خیابان تاچارا شماره تماس: ۳۶۲۳۹۷۴۵ – ۰۹۱۷۳۱۹۲۲۱۳
استخدام بازارچه میوه چینه در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس