آگهی استخدامی بازاریاب در پارس 2016-07-18

استخدام بازاریاب در شرکت آوای پارس
  شرکت آوای پارس استخدام مینماید: عنوان شغلی شرایط حقوق و مزایا شهر یک نفر خانم جهت بازاریابی تلفنی و اینتر نتی با فن بیان بالا و مسلط به کامپیوتر و اینترنت حقوق اداره کار + بیمه شیراز آدرس: شرک رضوان ، خیابان شهید رضایی ، کوچه ۱۰ تلفن: ۳۸۴۰۵۶۶۶ –  ۰۹۳۰۶۱۶۴۰۱۹

استخدام بازاریاب در شرکت آوای پارس

  شرکت آوای پارس استخدام مینماید: عنوان شغلی شرایط حقوق و مزایا شهر یک نفر خانم جهت بازاریابی تلفنی و اینتر نتی با فن بیان بالا و مسلط به کامپیوتر و اینترنت حقوق اداره کار + بیمه شیراز آدرس: شرک رضوان ، خیابان شهید رضایی ، کوچه ۱۰ تلفن: ۳۸۴۰۵۶۶۶ –  ۰۹۳۰۶۱۶۴۰۱۹
استخدام بازاریاب در شرکت آوای پارس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس