آگهی استخدامی بازار بازار ایرانیان 2016-05-30

استخدام بازار بزرگ ایرانیان
  به تعدادی نیروی تراکت پخش کن  ترجیحا دیپلم و ساکن حوالی شهرک گلستان شیراز نیازمندیم. آدرس:۳۰۰ متر بعد از پلیس راه شیراز – سپیدان – بازار بزرگ ایرانیان اعتبار آگهی یک هفته ساعت مراجعه :۱۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۸ الی ۲:۳۰  

استخدام بازار بزرگ ایرانیان

  به تعدادی نیروی تراکت پخش کن  ترجیحا دیپلم و ساکن حوالی شهرک گلستان شیراز نیازمندیم. آدرس:۳۰۰ متر بعد از پلیس راه شیراز – سپیدان – بازار بزرگ ایرانیان اعتبار آگهی یک هفته ساعت مراجعه :۱۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۸ الی ۲:۳۰  
استخدام بازار بزرگ ایرانیان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس