آگهی استخدامی بازرس در میهن 2016-06-18

استخدام بازرس فروش در صنایع غذایی میهن
  مجتمع صنایع غذایی میهن در اصفهان جهت سرکشی از شعبات مختلف به تعدادی بازرس فروش آقا با سوابق و تحصیلات مرتبط با حداکثر سن ۳۰ سال و امکان عزیمت به ماموریتهای درون و برون استانی نیازمند است . ارسال رزومه به : ۰۲۱-۸۹۷۸۲۷۶۲ ایمیل : mihanfood.bazrasi@gmail.com

استخدام بازرس فروش در صنایع غذایی میهن

  مجتمع صنایع غذایی میهن در اصفهان جهت سرکشی از شعبات مختلف به تعدادی بازرس فروش آقا با سوابق و تحصیلات مرتبط با حداکثر سن ۳۰ سال و امکان عزیمت به ماموریتهای درون و برون استانی نیازمند است . ارسال رزومه به : ۰۲۱-۸۹۷۸۲۷۶۲ ایمیل : mihanfood.bazrasi@gmail.com
استخدام بازرس فروش در صنایع غذایی میهن

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس