آگهی استخدامی بازرس کشتارگاه تهران 2016-05-16

استخدام بازرس کشتارگاه در تهران
  به بازرس کشتارگاه جهت کنترل کیفیت محصول در تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۹۳۵۶۷۵   داخلی ۱۲

استخدام بازرس کشتارگاه در تهران

  به بازرس کشتارگاه جهت کنترل کیفیت محصول در تهران نیازمندیم. تلفن: ۶۶۹۳۵۶۷۵   داخلی ۱۲
استخدام بازرس کشتارگاه در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس