آگهی استخدامی با رشته شناسی 2016-03-27

آشنایی با رشته باستان شناسی
آشنایی با رشته باستان شناسی مقدمه رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید . البته از چند سال پیش دانشکده های هنر نیزاقدام به راه اندازی رشته باستان شناسی در مقطع کاردانی کردند اما به ناچار دانشجویانی که دراین مقطع و در دانشکده های هنر فارغ التحصیل شدند، […]

آشنایی با رشته باستان شناسی

آشنایی با رشته باستان شناسی مقدمه رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید . البته از چند سال پیش دانشکده های هنر نیزاقدام به راه اندازی رشته باستان شناسی در مقطع کاردانی کردند اما به ناچار دانشجویانی که دراین مقطع و در دانشکده های هنر فارغ التحصیل شدند، […]
آشنایی با رشته باستان شناسی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس